Werkwijze van Tramité

 

Tramité analyse & advies werkt planmatig én op een professionele en plezierige wijze. Dit altijd exclusief per project/branche gedurende een gewenste looptijd.

 

Na het ontwikkelen van een strategie ontwikkelt Tramité een operationeel en pragmatisch plan met een taakstellende planning en budgettering. Tramité begeleidt, implementeert en faciliteert naar behoefte van u als opdrachtgever. Dat kan op project- advies of interimbasis. Tramité werkt als motivator, innovator, activator, spiegel en begeleider. Dit alles met respect voor de uitgezette koers, de bedrijfseigen kernwaarden en de afgesproken randvoorwaarden.

 

Netwerk

Tramité analyse & advies werkt indien nodig samen met een uniek netwerk van geselecteerde professionals die allen vanuit het gedachtengoed van Tramité acteren. Zij zijn inzetbaar als zelfstandige professionals voor korte of langere tijd, individueel of als team, bij voorkeur samen met uw eigen medewerkers. Hierdoor wordt commitment op inhoud en resultaat geborgd. Tramité werkt met een vast aanspreekpunt per project. Op afgesproken momenten vindt tevens tussentijdse evaluatie plaats.